Anmeldelser

Instabok: Lest og delt

Instagram er mye mer enn filter, matbilder og selfies. Visste du den populære fotodelingstjenesten også er et velegnet sted å plukke opp bokanbefalinger? Bokreisen har

Creme Fraiche – Suzanne Brøgger

"Jeg stilte meg selv det ene spørsmålet som alle på den alderen stiler seg, men som de glemmer seinere: Hva skal man gjøre for å

Skriveglede

Tanker omkring refusjon

Enda en gang har jeg mottatt en refusjon på en av mine tekster, og jeg vurderer å henge opp et skjema på veggen med avkryssing

Top