Anmeldelser

Creme Fraiche – Suzanne Brøgger

"Jeg stilte meg selv det ene spørsmålet som alle på den alderen stiler seg, men som de glemmer seinere: Hva skal man gjøre for å

«Det store huset» – Nicole Krauss

Jeg har i skrivende stund akkurat lest ferdig denne boken, har nærmest "slukt den", som noen ville kalt det, har i alle fall nitidig lest

Skriveglede

Tanker omkring refusjon

Enda en gang har jeg mottatt en refusjon på en av mine tekster, og jeg vurderer å henge opp et skjema på veggen med avkryssing

Top