Du er her
Hjem > Anmeldelser > Faglitteratur

Rebeller i paradis av Sigmund Ro

" Vi så at poesikunsten var så å si død - drept av krig, av utdanningssystemet, av vanskjøtsel, av mangel på kjærlighet, av likegyldighet. Vi visste vi kunne gjennoppvekke den..."   "Rebeller i paradis" er Sigmund Ros fagbok om en svært betydningsfull æra i amerikansk litteratur; nemlig beatgenerasjonen i etterkrigstidens Amerika, med

Andre reiser – Finn Skårderud

"Andre reiser" er en serie tekster skrevet av psykolog Finn Skårderud, som slik tittelen antyder omhandler reiser; reiser av ulik art og form, med ulike formål og av ulike årsaker, til ulike destinasjoner og med ulike utfall.   Vi får høre om ulike mennesker med ulike traumer, bagasje og utfordringer, forskjellige styrker og svakheter. Vi

Top